Про доплату до мінімальної зарплати педагогічним працівникам

200x145-images-stories-ck

Профспілка працівників освіти і науки України своїм листом від 13.04.2017 р. № 02-8/200 з цього питання роз’яснила наступне..
Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за мінімальну зарплату. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно до виконаної норми.

Однак окремим категоріям працівників, зокрема, учителям, лікарям й іншим, статтею 51 КЗпП передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу. Така норма робочого часу на тиждень, що становить ставку заробітної плати, передбачена для вчителів, вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, керівників гуртків і деяких інших педагогічних працівників обсягом 18, 24, 25, 30, 36 годин.

Тому доплата до рівня мінімальної зарплати 3200 грн. установлюється працівникам, зокрема й педагогічним, за виконану норму робочого часу за відповідною посадою, якщо нарахована їм зарплата з урахуванням доплат, надбавок, винагород, премій (за винятком тих доплат і премій, що зазначені в ст. 31 Закону України «Про оплату праці»), менша від цього розміру.

За виконання вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків й іншими педагогічними працівниками додатково роботи понад норму робочого часу, установлену за відповідною посадою, включаючи роботу на умовах заміщення тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, за яку такі працівники отримують заробітну плату за фактично витрачений робочий час, доплата до мінімальної зарплати провадиться як за виконану норму робочого часу, так і за робочий час в обсязі менше норми, пропорційно до норми праці.

У разі виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи відповідно до п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102, доплата до мінімальної зарплати має провадитися пропорційно виконаній нормі праці за кожною з посад, оскільки під час укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу та невиконання працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. На цій же підставі має провадитися доплата до мінімальної зарплати тим працівникам, оплата праці яких здійснюється з погодинного розрахунку відповідно до п. 73 указаної Інструкції № 102.

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика