Контроль за додержанням законодавства про працю в ОТГ

1

Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.03.2018 № 425 внесено зміни до Положення про Головне управління Державної служби України з питань праці в області.

Згідно із внесеними змінами Управлінням Держпраці надано право здійснювати державний нагляд за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад обєднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади.

Управління Держпраці забезпечує навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, центральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення повноважень державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Держапраці має право видавати роботодавцям, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства.

Внесені зміни дають право: координувати діяльність виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з питань виконання ними повноважень, нагляд за реалізацією яких віднесено до компетенції Держпраці; перевіряти на відповідність вимогам законодавства про працю та зайнятість населення рішення, прийняті виконавчим органом міської ради міста обласного значення чи сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади під час виконання повноважень, визначених ч. 2  ст. 259 КЗпП України; проводити моніторинг у сфері оплати праці в частині несвоєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці та здійснювати інші повноваження визначені законом.

nakaz-mnsoc_425

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика