Профспілкова сторона розглядає пропозиції щодо змін порядку підтвердження репрезентативності

1

Днями відбулися засідання робочих груп профспілкової сторони на національному рівні по опрацюванню пропозицій щодо змін порядку підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (наказ НСПП від 21.07.11 № 73), а також порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів(постанова КМУ від 13.02.2013 № 115).

Ця робота проводиться на виконання протокольного рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціального та пенсійного забезпечення від 20.06.2018 про стан виконання рекомендацій «круглого столу» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави».

ЦК Профспілки висловив свою позицію про недоцільність на даний час внесення змін до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженому наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 року № 73, в частині, що стосується підтвердження репрезентативності профспілками.

Відповідно до протокольного Рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики зайнятості та пенсійного забезпечення від 20 червня 2018 р. № 96, Кабінету Міністрів України рекомендовано продовжити роботу стосовно розроблення на внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України «Про внесення змін до законів України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про соціальний діалог в Україні» в частині перегляду критеріїв репрезентативності сторони роботодавців для забезпечення їх участі на всіх рівнях соціального діалогу.

З урахуванням зазначеного ЦК Профспілки вважає, що питання перегляду чинного Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців має вирішуватися після прийняття зазначених законодавчих проектів.

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», як вбачається з пояснювальної записки, є:

  • створення в реєструючих органах додаткового ресурсу електронних копій оригінального тексту колективних угод, змін і доповнень до них;

  • забезпечення оприлюднення поданого сторонами переліку суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін угод;

  • спрощення процедури реєстрації шляхом скасування необхідності перевірки на автентичність кількох поданих примірників угоди, договору (сторони подають один);

  • зменшення ризику перевищення фахівцями реєструючих органів власних повноважень під час проведення процедури повідомної реєстрації (не можна відмовити у реєстрації, повернути на доопрацювання, витребувати додаткові документи, встановити вимоги до оформлення).

На консультативній нараді з обговорення пропозицій до цього проекту постанови КМУ підтримано пропозицію Профспілки працівників освіти і науки України щодо недоцільності впровадження норми про обов’язковість надання сторонами угоди (договору) на повідомну реєстрацію разом з примірником угоди (договору) переліку суб’єктів (найменування та код ЄДРОУ), для яких відповідно до законодавства є обов’язковими положення угоди.

Враховуючи кількість закладів освіти, що перебувають у сфері дії Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілки працівників освіти і науки України (зокрема, закладів вищої освіти – 661, професійно-технічної – 756, загальної середньої освіти – 16180, дошкільної освіти – 14900), виконати зазначені вимоги практично неможливо. Запропонована норма не відповідає також меті проекту постанови щодо спрощеної процедури повідомної реєстрації. З цих же підстав є недоцільним запроваджувати норму про обов’язкове розміщення на офіційному сайті реєструючого органу переліку суб’єктів, для яких є обов’язковими положення угоди.

ЦК Профспілки запропонував також виключити з проекту постанови норму, якою закріплюється право реєструючого органу за результатами повідомної реєстрації надавати сторонам угоди (договору) рекомендації стосовно усунення порушень законодавства.

Запропонована норма не узгоджується з положеннями законодавства про соціальний діалог, якими встановлено право сторін колективної угоди (договору) самостійно на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань регулювати виробничі, трудові і соціально-економічні відносини. Законодавством заборонено будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів, угод. 

3311-sayt

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика